u Prawnika

Kancelaria

Prawa pracownicze

Zaledwie kilka lat temu, ochrona pracowników była niewielka jeśli w ogóle jakaś była. W tym okresie traktowanie zatrudnionego dobrze lub źle leżało w kwestii właściciela firmy. Warunki pracy były często ubogie: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy niewystarczające a w wielu przypadkach nie przestrzegane. Większość zatrudnionych nie odbierała żadnych korzyści z odszkodowania – nie było ubezpieczeń.

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, rozpoczęty pozostał ruch migracji populacji chłopskiej do miast. Wiele osób chciało znaleźć pracę w prężnie ewoluującym mieście. Albowiem liczebność zatrudnionych wzrastała zważywszy na narastające zapotrzebowanie gospodarki, warunki pracy gwałtownie się pogorszyły. Rząd stanął na wysokości zadania i wdrożył ochronę praw pracowników, które z biegiem czasu stały się podstawą dla nowoczesnego prawa pracy.

Prawo pracy zapewnia ramy prawne w zakresie traktowania zatrudnionych. Wyraźnie określa sprawiedliwe wynagrodzenie, akceptowalny poziom warunków pracy i godzin pracy, sposób traktowania podwładnych, procedury zatrudnienia i zwalniania z umów. Prawo pracy chroni dodatkowo przed dyskryminacją na podstawie płci, wieku, rasy i religii.

Niezgodne z prawem albo bezzasadne zwolnienie odnosi się do sytuacji, w której zatrudniony czuje iż pozostał on błędnie zwolniony ze swojego stanowiska. Może to wynika z braku określonego wypowiedzenia czy odpowiedniej odprawy z tytułu zwolnienia. Nie ma znaczenia co jest pretekstem zwolnienia – istnieją pewne procedury, które muszą być przestrzegane. Wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać sporządzone odpowiednio z obowiązującymi ustawami. W razie wątpliwości skontaktuj się z adwokat Wrocław prawo pracy.